...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแก้ไขนิทรรศการถาวรและอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 370 ครั้ง)